TCCA NHẬT

Mô tả

Rightwards arrowThành Phần: Trichloroisocyanuric acid 90%

Rightwards arrowCông dụng: Diệt khuẩn, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản.

Rightwards arrowLiều lượng và cách dùng:
* Xử lý đáy hồ trước khi nuôi:
– Mục đích : diệt mầm bệnh tích tụ dưới đáy ao hồ của những vụ trước.
– Liều lượng : 2 kg – 2,5 kg / 1.000 m3
– Cách dùng : Phơi ao hồ 3 ngày, hòa tan thuốc vào nước và phun đều khắp ao hồ, sau 3–5 ngày cho nước và thả giống.
* Xử lý nước trước khi nuôi: Có 2 cách dùng
1/ Mục đích : diệt khuẩn, mầm bệnh, các loại giáp xác và cá tạp trước khi nuôi.
– Liều lượng : 13kg – 16kg / 1.000 m3 nước (13ppm – 16 ppm) khi PH nhỏ 7.
– Cách dùng : Hòa tan thuốc vào nước và tạt đều khắp hồ, sau 7 ngày thả giống.
2/ Mục đích: làm sạch, khử trùng ao hồ chứa nước trước khi nuôi.
– Liều lượng: 0,5kg – 1kg / 1.000 m3 nước (0,5ppm – 1ppm)
– Cách dùng: Hòa tan thuốc vào nước và phun đều khắp hồ, sau 7 ngày thả giống.
* Sử dụng trong trại tôm giống: Có 2 cách dùng
1/ Mục đích: Tẩy trùng, diệt toàn bộ vi khuẩn, nguyên sinh động vật và các loại tảo độc…
– Liều lượng : 5g / 1 lít nước.
– Cách dùng : hòa tan thuốc vào nước và phun đều khắp hồ và xung quanh trại
2/ Mục đích : Triệt trùng trong nguồn nước nuôi con giống.
– Liều dùng : 0.4g /10 m3 nước.
– Cách dùng : hòa tan thuốc vào nước sau đó sục khí 12 giờ trước khi sử dụng.
* Khử trùng dụng cụ nuôi : pha 1,5g – 2g với 10 lít nước, ngâm dụng cụ qua đêm
Rightwards arrowLưu ý:
– Để đạt hiệu quả sử dụng cao nhất nên sử dụng vào buổi chiều tối,và PH thấp < 7.
– Để giảm PH dùng Axit Axetic ( Giấm ăn ) 3 lít cho 1000 m3 trước 24 giờ sử dụng TCCA, nhầm để giảm PH trong ao xuống mức thấp nhất PH < 7.
– Dùng Saponin giảm độ pH : 5kg-10kg/1000m3 nước đánh vào buổi sáng.
– Không sử dụng dụng cụ và vật chứa bằng kim loại, vì sản phẩm TCCA ăn mòn kim loại.
– Đề phòng bị sặc khi bỏ thuốc vào nước vì khi tan trong nước TCCA thải ra khí Clo.
– Chỉ sử dụng sau thuốc khi đã hoà tan hết vào trong nước để có kết quả tốt nhất.
– Trung hòa TCCA còn tồn lưu trong ao bằng Sodium Thiosulphat trước khi nuôi.
– Không để gần hoặc sử dụng cùng lúc với các loại sản phẩm có tính acid, kiềm.