Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 80.000 đồng/kg, cập nhật ngày 07-10-2020, tăng 7.000 đồng.

Table by Visualizer
Chart by Visualizer

Giá Thủy Sản mới cập nhật

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao107.000 đTăng 2.00027-10
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao80.000 đ027-10
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao90.000 đTăng 5.00027-10
Cá thát lát còm45.000 đ027-10
Cá điêu hồng tại ao33.500 đ027-10
Cá rô phi (tại ao)29.500 đ027-10
Ếch (tại trại)20.000 đGiảm -50027-10
Cá rô tại ao30.000 đ027-10
Cá lóc nuôi tại ao29.000 đ027-10
Cá tra tại ao22.000 đTăng  50027-10
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao80.000 đ021-10
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao105.000 đ021-10
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao85.000 đ021-10
Tôm sú 40 con (ao)150.000 đGiảm -5.00021-10
Tôm sú 30 con (ao)185.000 đGiảm -25.00021-10
Tôm sú loại 20 con tại ao230.000 đGiảm -20.00021-10
Cá thát lát còm45.000 đ021-10
Cá điêu hồng tại ao33.500 đ021-10
Cá rô phi (tại ao)29.500 đ021-10
Ếch (tại trại)20.500 đ021-10