ECOSAF
SIÊU MEN ĐƯỜNG RUỘT

 

Mô tả

EcoSaf – SIÊU MEN ĐƯỜNG RUỘT

Thành Phần: trong mỗi kg
Protease:……………………………………….114.863 PC
Amylase:……………………………………….81.331 BAU
Xylanase:…………………………………………61.588 XU
Mannanase:………………………………258.735 MNU
Phytase:……………………………………………108.136 U
Pectinase:…………………………………….111.744 PBU
Cellulase:……………………………………316.884 CMC
Beta Glucanase:……………………………51.669 BGU
Alpha Galactosidase:…………………12.438 Gal U
Lipase:…………………………………………………..6.098 U
Beta Glucan (Safmannan)
Bacillus Subtilis:………………………………2 x 10¹² cfu
Bacillus Cogulans:……………………………6 x 10¹⁰cfu
Bacillus Lichenformis (Ecobiol):…….6 x 10¹¹ cfu
Saccharomyces Cerevisiae (Actisaf):…..1 x 10¹² cfu

LIỀU DÙNG:
– Cho ăn đều các cử với liều 2-3g/kg thức ăn.

CÔNG DỤNG:
– Phòng ngừa phân trắng, phân lỏng, phân đứt khúc.
– Nông to đường ruột, tăng tỉ lệ sống cho tôm cá.
– Giúp tôm cá dễ hấp thu thức ăn, tiêu hóa thức ăn nhiều, tăng trọng nhanh.
– Kích thích tăng trưởng trên tôm cá do tiết ra Mananoligo Saccharise và Beta glucan.
– Tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, phòng bệnh do virus.
– Tôm cá ăn khỏe, phát triển tốt, giảm tiêu tốn thức ăn FCR.

Sản phẩm được kết hợp từ các hàng nguyên liệu nhập khẩu