5 LỜI KHUYÊN DÀNH CHO NGƯỜI NUÔI TÔM NẾU KHÔNG MUỐN TÔM BỊ BỆNH PHÂN TRẮNG

posted in: Tôm Thẻ, Tổng Hợp | 0

5 lời khuyên dành cho người nuôi tôm nếu không muốn tôm bị bệnh phân trắng.
– Nên thường xuyên kiểm vi khuẩn gây bệnh phân trắng khi tôm được 30 ngày tuổi.
– Nên giảm tảo và pH, khi màu tảo lên xanh, pH trên 8.1
– Nên kiểm tra ký sinh trùng thường xuyên định kỳ 5 ngày 1 lần.
– Nên kiểm tra đường ruột tôm thường xuyên nhất là các con tôm gần rốn.
– Nên kiểm tra phân tôm trong nhá, xem phân có chặt, dẻo và dài phân không.

Trả lời