HEPATO <br> GIẢI ĐỘC GAN
HEPATO
GIẢI ĐỘC GAN

HEPATO ACTIVE GIẢI ĐỘC GAN CẤP, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRÊN TÔM THÀNH PHẦN: Mỗi 1 lít có chứa: Carnitine HCL 25g, DI-Methionine 10g, Choline CL 18,75g, Magnesium sulfate 10g, sorbitol 200g, Cynarine extract (atiso) 5g, propyleneglycol 30g, … Continued

not rated Đọc tiếp