KHOÁNG NHẬT
KHOÁNG NHẬT

CỨNG VỎ NHANH – KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ LOẠI BỎ ĐỤC CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG, TRẮNG ĐUÔI THÀNH PHẦN: trong mỗi kg có chứa: MgO …….15.000 mg K20 ….12.000 mg CaO….25.000 mg Na2O….1.200 mg Fe2O3 …1.500 mg Al2O3……4.200 … Continued

not rated Đọc tiếp