AVICAP <br> KHOÁNG HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC
AVICAP
KHOÁNG HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC

AVICAP® KHOÁNG HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC, CỨNG VỎ TỨC THÌ Thành phần: Phosphorus…………..100.000 mg           Zinc………………..2.500 mg Calcium…………………50.000 mg           Iron………………..2.500 mg Magiesium………………10.000 mg           Copper………………500 mg Sodium………………….10.000 mg           Cobalt…………………25 mg Manganese………………2.500 mg          Selenium………………50 mg Công dụng: – … Continued

not rated Đọc tiếp
CALFOSTONIC
CALFOSTONIC

TĂNG CƯỜNG KHOÁNG CHẤT GIÚP TÔM CỨNG VỎ LOẠI BỎ ĐỤC CƠ CONG THÂN Thành phần: trong mỗi lít sản phẩm có chứa: – Calcium 20.000 mg – P2O5 10.000 mg – MnSO4 10.000 mg – MgCl2 10.000 mg – … Continued

not rated Đọc tiếp
ORBITONIC <br> KHOÁNG HỮU CƠ
ORBITONIC
KHOÁNG HỮU CƠ

Khoáng Orbitonic XUẤT XỨ: Nhập khẩu từ TÂY BAN NHA. SẢN XUÂT BỞI: CTY TECNOLOGIS & VITAVINAS T&V. KCN LES SOTS, P.10 THÀNH PHẦN: Vitamin B1: 100mg; Vitamin B2: 200mg; Vitamin B12: 2.5mg; Vitamin K: 25mg; L-carnitine: 10,000mg; Vitamin E: … Continued

not rated Đọc tiếp