BZT PLUS
BZT PLUS

VI SINH CHUYÊN XỬ LÝ ĐÁY NƯỚC BZT PLUS THÀNH PHẦN: Trong 1 gram chứa: Bacillus subtillis ……………………. 6 x 10⁹ CFU/g Bacillus licheniformis……………. 2 x 10⁸ CFU/g Bacillus polymyxa ………………… 2 x 10⁸ CFU/g Bacillus megaterium ……………. 3 x … Continued

not rated Đọc tiếp
NO2 BZT
NO2 BZT

VI SINH DẠNG HẠT LOẠI BỎ KHÍ ĐỘC – XỬ LÝ DÁY AO Thành phần: trong 1 kg chứa: Bacillus Subtilis ………… 3 x 10¹² CFU Bacillus Lichenformis … 3 x 10¹² CFU Nitrosomonas ………….. 2 x 10¹¹ CFU Nitrobacter … Continued

not rated Đọc tiếp
SIÊU CẮT TẢO
SIÊU CẮT TẢO

SUPER ALGA CUT Thành phần: Bacillus subtilis, enterococcus faecalis, … Enzyme: protease, amylase, cellulase, lipase Công dụng:  Chuyên dùng cắt tất cả các loại tảo độc. Cách sử dụng: Dùng 227g / 3.000m3 nước. Tảo nhiều: dùng 227g / 2.000m3 … Continued

not rated Đọc tiếp