ORBITONIC <br> KHOÁNG HỮU CƠ
ORBITONIC
KHOÁNG HỮU CƠ

Khoáng Orbitonic XUẤT XỨ: Nhập khẩu từ TÂY BAN NHA. SẢN XUÂT BỞI: CTY TECNOLOGIS & VITAVINAS T&V. KCN LES SOTS, P.10 THÀNH PHẦN: Vitamin B1: 100mg; Vitamin B2: 200mg; Vitamin B12: 2.5mg; Vitamin K: 25mg; L-carnitine: 10,000mg; Vitamin E: … Continued

not rated Đọc tiếp