ATOMIX
ATOMIX

Giải quyết triệt để cong thân, đục cơ, mềm vỏ cho màu vỏ bóng đẹp THÀNH PHẦN: trong mỗi kg có chứa: Caclcium …….115 g Potassium ….4.65 g Manganese .2.75 g Copper ……….1.38 g Zinc …………….2.35 g Sodium ………..5.5 g … Continued

not rated Đọc tiếp
AVICAP <br> KHOÁNG HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC
AVICAP
KHOÁNG HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC

AVICAP® KHOÁNG HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC, CỨNG VỎ TỨC THÌ Thành phần: Phosphorus…………..100.000 mg           Zinc………………..2.500 mg Calcium…………………50.000 mg           Iron………………..2.500 mg Magiesium………………10.000 mg           Copper………………500 mg Sodium………………….10.000 mg           Cobalt…………………25 mg Manganese………………2.500 mg          Selenium………………50 mg Công dụng: – … Continued

not rated Đọc tiếp
CALFOSTONIC
CALFOSTONIC

TĂNG CƯỜNG KHOÁNG CHẤT GIÚP TÔM CỨNG VỎ LOẠI BỎ ĐỤC CƠ CONG THÂN Thành phần: trong mỗi lít sản phẩm có chứa: – Calcium 20.000 mg – P2O5 10.000 mg – MnSO4 10.000 mg – MgCl2 10.000 mg – … Continued

not rated Đọc tiếp
KHOÁNG NHẬT
KHOÁNG NHẬT

CỨNG VỎ NHANH – KÍCH THÍCH TÔM LỘT VỎ LOẠI BỎ ĐỤC CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG, TRẮNG ĐUÔI THÀNH PHẦN: trong mỗi kg có chứa: MgO …….15.000 mg K20 ….12.000 mg CaO….25.000 mg Na2O….1.200 mg Fe2O3 …1.500 mg Al2O3……4.200 … Continued

not rated Đọc tiếp
MIX-DCP <br> KHOÁNG TẠT INDO
MIX-DCP
KHOÁNG TẠT INDO

KHOÁNG TỔNG HỢP MIX – DCP Thành phần:  Na2SeO4 ………..……48 – 50 mg ZnSO4 ……….3.500 – 4.000 mg FeSO4 ……..…5.800 – 6.000 mg MgSO4 …..10.000 – 20.000 mg P2O5……….48.500 – 50.000 mg K2O……….80.000 – 100.000 mg CaHPO4…97.000 – 100.000 mg … Continued

not rated Đọc tiếp
ORBITONIC <br> KHOÁNG HỮU CƠ
ORBITONIC
KHOÁNG HỮU CƠ

Khoáng Orbitonic XUẤT XỨ: Nhập khẩu từ TÂY BAN NHA. SẢN XUÂT BỞI: CTY TECNOLOGIS & VITAVINAS T&V. KCN LES SOTS, P.10 THÀNH PHẦN: Vitamin B1: 100mg; Vitamin B2: 200mg; Vitamin B12: 2.5mg; Vitamin K: 25mg; L-carnitine: 10,000mg; Vitamin E: … Continued

not rated Đọc tiếp
SUPER-MIX <br> KHOÁNG TẠT THÁI
SUPER-MIX
KHOÁNG TẠT THÁI

Giải quyết triệt để cong thân, đục cơ, mềm vỏ cho màu vỏ bóng đẹp THÀNH PHẦN: Silicon dioxide (SiO2)…………… 71% Aluminium oxide (Al2O3)…… 11.5% Sodium oxide (Na2O3)………… 2.7% Potassium oxide (K2O)…………… 2% Ferric oxide (Fe2O3)……………. 1.8% Magnesium oxide (MgO)……… … Continued

not rated Đọc tiếp