WHITE STOP <br> ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG
WHITE STOP
ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG

THÀNH PHẦN Streptocaulonjuventas     8% Scoparia dulcis L            22% Cordylinefruticosa            8% Garcinia mangostana L  20% Thảo dược vừa đủ         100% CÔNG DỤNG THẢO DƯỢC CHUYÊN KHỐNG CHẾ … Continued

not rated Đọc tiếp