CALFOSTONIC
CALFOSTONIC

TĂNG CƯỜNG KHOÁNG CHẤT GIÚP TÔM CỨNG VỎ LOẠI BỎ ĐỤC CƠ CONG THÂN Thành phần: trong mỗi lít sản phẩm có chứa: – Calcium 20.000 mg – P2O5 10.000 mg – MnSO4 10.000 mg – MgCl2 10.000 mg – … Continued

not rated Đọc tiếp