Back to Vi Sinh

CẮT TẢO – BZT

Mô tả

BZT – CẮT TẢO

Thành phần: Trong 1 g sản phẩm có chứa:

  • Bacillus Subtilis…………….3×10^9 cfu
  • Bacillus licheniformis………5×10^9 cfu
  • Bacillus pumilis……………..5×10^9 cfu
  • Enzyme: protease, amylase, cellulase, lipase

Công dụng: 

  • Cắt được tất cả các loại tảo có trong ao nuôi

Cách sử dụng:

– Cắt tảo: dùng 227g/3.000m3 nước, đánh vào lúc 5h chiều.

– Trộn đều với nước và tạt đều khắp ao, đồng thời chạy máy quạt nước.